keyboard_arrow_right
Обавештења
Тренутни кварови
Радови у току
(022) 711 755
vodovodsid@mts.rs

Политика квалитета воде

Јавно комунално предузеће “Водовод Шид“ је основала Скупштина Општине Шид, са циљем да, као основну функцију и делатност, обавља производњу и дистрибуцију воде за пиће и одвођење отпадних вода. Ове трајне циљеве ЈКП “Водовод Шид“ испуњава захваљујући:

  • Радном искуству у овој делатности сакупљеном током низа деценија које корисницима улива сигурност и поузданост у рада предузећа,
  • сталном ангажовању на ширењу водоводне и канализационе мреже и свих осталих активности неопходних за обављање основне делатности,
  • оптималном ангажовању расположивих ресурса и потенцијала, као и
  • сталном праћењу и примени модерних сазнања у оквирима делатности.

Основно опредељење свих запослених ЈКП “Водовод Шид“ је да задовоље потребе својих корисника кроз обављање и стално унапређење основне делатности. Организација ЈКП „Водовод Шид“ је конципирана са циљем да омогући ефикасну реализацију постављених задатака, водећи рачуна о интересима свих заинтересованих страна – корисника, запослених, добављача, локалне заједнице и друштва у целини. Политика квалитета и пословна политика ЈКП “Водовод Шид“ у целини усмерене су на сталну бригу за остварење циљева пословања:

  • разумевањем промена у окружењу и адекватном одговору на те промене
  • обезбеђењу неопходних ресурса и омогућавању сталног стручног усавршавања запослених у циљу одговорнијег и поузданијег деловања у контексту остварења пословних циљева предузећа.

Руководство има обавезу да брине о примени система управљања квалитетом и његовом развоју. Руководство редовно преиспитује политику квалитета и води рачуна да је увек у складу са захтевима и потребама свих заинтересованих страна. Руководство ЈКП “Водовод Шид“ има сталну обавезу ширења свести о значају остварења одредница ове политике у свим функцијама предузећа.

Право и обавеза сваког запосленог је да учествује на унапређењу квалитета у Предузећу кроз тражење могућности за унапређење процеса рада и активног залагања за повећање своје компетентности, знања и искуства.