keyboard_arrow_right
Обавештења
Дана 13.06.2024. доћи ће до прекида у водоснабдевању у Шиду у улици Карађорђева као и део улице Алексе Шантића у периоду од 11h до 13h, због извођења радова на водоводном прикључку.
Тренутни кварови
Радови у току
(022) 711 755
vodovodsid@mts.rs

Мисија

Осигурати квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице. Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха.

Задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

Успех предузећа је и наш лични успех!

Визија

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запослених ЈКП „Водовод Шид“.

Темељне вредности којима се руководимо су:

  • Квалитет и усмереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу.
  • Професионалност и одговорност у обављању послова и задатака запослени поступају савесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.
  • Еколошка освештеност: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околину, бринући о квалитету живота у заједницу у којој послујемо и о одрживом развоју.
  • Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо.
  • Лични развој: Сваки наш запосленик поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина. Посебно се цени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини.