Јавна Набавка 04/14 – Поправка пумпи, агрегата и електроопреме

pdf-iconПозив за подношење понуда

pdf-iconКонкурсна документација

pdf-iconДодатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

pdf-iconОбавештење о продужетку рока за подношење понуда

pdf-iconКонкурсна документација са изменом и допуном

pdf-iconДодатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

pdf-iconОбавештење о закључењу уговора

Јавна Набавка 01/14 – Електрична енергија

pdf-iconПозив за подношење понуда

pdf-iconКонкурсна документација

xlsТабела планиране потрошње за 2014. годину

pdf-iconОбавештење о продужењу рока

pdf-iconКонкурсна документација са изменама и допунама

pdf-iconОбавештење о закљученом уговору