Јавни оглас – за продају половног моторног возила непосредном погодбом

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-180/17-XII од дана 04.10.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), директор је дана 24.10.2017. године ОГЛАШАВА продају половног моротног возила непосредном погодбом. Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу:

Јавни оглас за продају половног моторног возила непосредном погодбом

Јавни оглас – за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације) у поновљеном поступку

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-180/17-XII од дана 04.10.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), директор је дана 18.10.2017. године донео: ЈАВНИ ОГЛАС за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације) у поновљеном поступку. Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу:

Јавни оглас за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације) у поновљеном поступку

Јавни оглас – за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације)

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-180/17-XII од дана 04.10.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), директор је дана 05.10.2017. године донео: ЈАВНИ ОГЛАС за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације). Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу.

Јавни оглас за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације)

Јавни оглас – за продају половних моторних возила непосредном погодбом

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-64/17-VIII од дана 21.04.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), в.д. директор је дана 23.05.2017. године донео одлуку: Јавни оглас за продају половних моторних возила непосредном погодбом. Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу:
Јавни оглас за продају половних моторних возила непосредном погодбом

Јавни оглас – за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације) у поновљеном поступку

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-64/17-VIII од дана 21.04.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), в.д. директор је дана 10.05.2017. године донео одлуку: Јавни оглас за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације) у поновљеном поступку. Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу.

Јавни оглас за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације) у поновљеном поступку

Јавни оглас – за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације)

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-64/17-VIII од дана 21.04.2017. године и члана 50 Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), в.д. директор је дана 25.04.2017. године донео одлуку: Јавни оглас за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације). Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу.

Јавни оглас за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације)

Обавештење

Обавештавају се корисници услуга ЈКП „Водовод“ Шид, да се у месецу јануару 2017. године, водомери неће очитавати због ниских температура, како не би дошло до оштећења истих. За месец јануар 2017. године кориницима ће се уносити паушална – просечна потрошња од прошле године или стање које нам корисници јаве на број 022/719-103 или 022/714-115. Након очитавања водомера у месецу фебруару, Прочитај више …