ЈН-17/17 – Гориво за возила и радне машине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Конкурсна документација (са изменама и допунама)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима / издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2017. године

Обавештење о закљученим уговорима / издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за први квартал 2018. године

Обавештење о закљученим уговорима / издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за други квартал 2018. године

Обавештење о закљученим уговорима / издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за трећи квартал 2018. године