ЈН-15/19 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Планирана потрошња електричне енергије за 2019/2020. годину

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Конкурсна документација (са изменом и допуном)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору