ЈН-12/19 – Фазонски комади

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за трећи квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2019. године