ЈН-12/18 – Гориво за возила и радне машине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2018. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за први квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за други квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за трећи квартал 2019. године