ЈН-10/19 – Водоводни и канализациони материјал

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за трећи квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном спорзуму за четврти квартал 2019. године