ЈН-09/18 – Водоводне арматуре

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за трећи квартал 2018. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2018. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за први квартал 2019. године