ЈН-08/19 – Водомери и баждарење водомера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирних споразума

Обавештење о закљученим оквирним споразумима

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирним споразумума за трећи квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирним споразумима за четврти квартал 2019. године