ЈН-07/19 – Радови на изградњи паралелног цевовода – I фаза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Конкурсна документација (са изменом)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

Конкурсна документација (са изменом 2)