ЈН-04/20 – Агенцијске услуге запошљавања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (за изменом и допуном)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору