ЈН-03/19 – Софтверско решење за административно-финансијске послове

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (са изменама и допунама)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Конкурсна документација (са изменама и допунама 2)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација (са изменама и допунама 3)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору