ЈН-02/20 – Радови на унапређењу водоснабдевања

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Конкурсна документација (са изменом)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора