ЈН-01/20 – Набавка и монтажа уређаја за пречишћавање воде за водовод у Љуби

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Конкурсна документација (са изменом и допуном)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 4

Анализе воде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору