ЈН-07/19 – Радови на изградњи паралелног цевовода – I фаза

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Конкурсна документација (са изменом)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

Конкурсна документација (са изменом 2)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 4

Конкурсна документација (са изменама и допунама 3)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 5

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација (са изменама и допунама 4)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 6

Конкурсна документација (са изменама и допунама 5)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 7

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Конкурсна документација (са изменама и допунама 6)

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

ЈН-05/19 – Сервис и текуће одржавање хлорогена

Мишљење Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору