ЈН-05/19 – Сервис и текуће одржавање хлорогена

Мишљење Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ЈН-04/19 – Анализа воде

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Конкурсна документација (са изменама и допунама)

Конкурсна документација (са изменама и допунама 2)

Конкурсна документација (са изменама и допунама 3)

ЈН-03/19 – Софтверско решење за административно-финансијске послове

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (са изменама и допунама)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Конкурсна документација (са изменама и допунама 2)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација (са изменама и допунама 3)

ЈН-12/18 – Гориво за возила и радне машине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2018. године