Упутство о начину подношења захтева за приступ информацијама од јавног значаја

На основу члана 49. Статута ЈКП „Водовод“ Шид, а у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 8/2006), б.д. Директор ЈКП „Водовод“ Шид доноси:

pdf-iconУпутство о начину подношења захтева за приступ информацијама од јавног значаја