Саопштење потрошачима о квалитету воде за пиће

Три ствари су значајне на наше потрошаче :
1. Тачно је да хигијенски завод из Ср.Митровице врши анализе пијаће воде, а оно што је важно је да су подаци са „Одговор на одборничко питање“ прецизни и тачни. А оно што није тачно и што је узбуњивање нашег грађанства тј. потрошача је да је вода неисправна, јер такав проценат амониијака у сировој води је последица геоморфолошког састава земљиша и такав је од формирања ЈКП „Водовод“ Шид, а 100% је истина да је вода здравствено исправна за пиће. Незнатно повећање концентрације амонијака у сировој води је присутна али је са здравственог аспекта није штетна за наше потрошаче тј. људску употребу. У том смислу не постоји никаква забрана од хигијенскг завода, или неких виших државних инстанци Завода за заштиту здравља Србије “Батут“ или Санитарне инспекције, за њену дистрибуцију.
2. ЈКП „Водовод“ Шид је одговорно јавно предузеће које се бави делатношћу производње и дистрибуције воде сигурно не би воду која није за пиће пуштала у систем без обавештења и упозорења крајњим корисницима јер би не обавештавањем преко јавних гласила и медија учинила тешко кривично дело.
3. Вода је безбедна и могу је слободно да користе јер је здравствено и хигијенски исправна за пиће.

ЈКП „ВОДОВОД“ ШИД

pdf-iconСаопштење потрошачима о квалитету воде за пиће