Јавни оглас – за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације)

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-180/17-XII од дана 04.10.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), директор је дана 05.10.2017. године донео: ЈАВНИ ОГЛАС за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације). Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу.

Јавни оглас за продају половног моторног возила путем усменог надметања (лицитације)