Јавни оглас – за продају половног моторног возила непосредном погодбом

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-180/17-XII од дана 04.10.2017. године и члана 50. Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), директор је дана 24.10.2017. године ОГЛАШАВА продају половног моротног возила непосредном погодбом. Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу:

Јавни оглас за продају половног моторног возила непосредном погодбом