Јавни оглас – за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације)

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Водовод“ Шид, број НО-64/17-VIII од дана 21.04.2017. године и члана 50 Статута („Службени лист општине Шид“ број: 23/2016), в.д. директор је дана 25.04.2017. године донео одлуку: Јавни оглас за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације). Све детаље везане за оглас прочитајте у приложеном документу.

Јавни оглас за продају половних моторних возила путем усменог надметања (лицитације)