ЈН-15/19 – Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Планирана потрошња електричне енергије за 2019/2020. годину

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Конкурсна документација (са изменом и допуном)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН-14/19 – Гориво за возила и радне машине

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за четврти квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирном споразуму за први квартал 2020. године