ЈН-05/19 – Сервис и текуће одржавање хлорогена

Мишљење Управе за јавне набавке о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН-04/19 – Анализа воде

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Конкурсна документација (са изменама и допунама)

Конкурсна документација (са изменама и допунама 2)

Конкурсна документација (са изменама и допунама 3)

Одлука о закључењу оквирних споразума

Обавештење о закљученим оквирним споразумима

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирним споразумума за други квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирним споразумума за трећи квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирним споразумима за четврти квартал 2019. године

Обавештење о закљученим уговорима/издатим наруџбеницама по оквирним споразумума за први квартал 2020. године

ЈН-03/19 – Софтверско решење за административно-финансијске послове

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Конкурсна документација (са изменама и допунама)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Конкурсна документација (са изменама и допунама 2)

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 2

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Конкурсна документација (са изменама и допунама 3)

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору